amir

امیرحسین سرخیل

Web designer, developer

نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی
گاهی دلم می خواهد
غمگینی آدم هایی که دوستشان دارم غمگینم می کند
گاهی دلم می خواهد با انگشتم
گوشه لب شان را بالا ببرم شاید خنده یادشان بیاید
اینکه کاری از دستم بر نمی آید, اينکه گاهي خودم موجب رنجششان ميشوم... اینکه زورم به دنیا نمی رسد
تلخ است
خیلی تلخ…
ادامه مطلب more / نظرات more / بازدیدها 4829 more
دنیای همسرت...
اگر دنیای همسرت آنقدرکوچک است که از گفتن دوستت دارم خجالت میکشد...
تو دنیایت را آنقدر بزرگ کن که دنیای اوپراز«دوستت دارم»های تو شود..
اگردنیای همسرت آنقدر کوچک است که وقتی خشمگین میشود زبان به ناسزا ودرشت گویی میگشاید...
....
ادامه مطلب more / نظرات more / بازدیدها 4848 more
مخدری به نام زن
در زندگي يک" مرد"مخدري هست به نام" زن"
زني که دوستش دارد.
نبودش،
قهرش،
دوريش،
خماري مي آورد و آب ميکند ابهت مردانه اش را.
ادامه مطلب more / نظرات more / بازدیدها 4893 more
عشق بازی
مرا ببوس
نه یک بار که هـــــزار بار …
بگذار آوازه ی عشق بازیمان
چنان در شهر بپیچد
که روسیاه شوند
آنها که بر سر جدایی مان
شرط بسته اند …!
ادامه مطلب more / نظرات more / بازدیدها 4606 more
تو پاک هستي
تو را هيچگاه نمي توانم از زندگي ام پاک کنم چون تو پاک هستي مي توانم تو را خط خطي کنم که آن وقت در زندان خط هايم براي هميشه ماندگار ميشوي و وقتي که نيستي بي رنگي روزهايم را با مداد رنگي هاي يادت رنگ مي زنم
ادامه مطلب more / نظرات more / بازدیدها 5189 more
"تو" کنارم باشی
من آنقدر ميخندم که مبادا خنده ی ديگری را ببینی!
"تو" کنارم باشی
آنقدر به چشمانت خيره ميشوم که مبادا چشمان ديگری نگاهت را از من بدزدد!
"تو" کنارم باشی...
ادامه مطلب more / نظرات more / بازدیدها 5089 more
sarkheil

امیرحسین سرخیل

Web designer, developer

غمگینی آدم هایی که دوستشان دارم غمگینم می کند گاهی دلم می خواهد با انگشتم گوشه لب شان را بالا ببرم شاید خنده یادشان بیاید اینکه کاری از دستم بر نمی آید, اينکه گاهي خودم موجب رنجششان ميشوم... اینکه زورم به دنیا نمی رسد تلخ است
خیلی تلخ…
آخرین مطالب
پربازدیدها
درهم
تگ ها
پنج شنبه , 14 آبان 1394 - 23:34
دوشنبه , 25 خرداد 1394 - 23:30
پنج شنبه , 7 اسفند 1393 - 20:17
جمعه , 10 بهمن 1393 - 14:41
پنج شنبه , 21 آبان 1394 - 14:14
جمعه , 21 آذر 1393 - 16:21
پنج شنبه , 20 فروردین 1394 - 18:50
سه شنبه , 30 دی 1393 - 21:04
جمعه , 21 آذر 1393 - 16:21
پنج شنبه , 6 آذر 1393 - 23:24
پنج شنبه , 28 خرداد 1394 - 14:40
پنج شنبه , 21 آبان 1394 - 14:14
جمعه , 13 آذر 1394 - 20:11
جمعه , 9 آبان 1393 - 13:08
جمعه , 8 اسفند 1393 - 19:45
سه شنبه , 4 آذر 1393 - 18:38