amir

امیرحسین سرخیل

Web designer, developer

دنیای همسرت...
اگر دنیای همسرت آنقدرکوچک است که از گفتن دوستت دارم خجالت میکشد...
تو دنیایت را آنقدر بزرگ کن که دنیای اوپراز«دوستت دارم»های تو شود..
اگردنیای همسرت آنقدر کوچک است که وقتی خشمگین میشود زبان به ناسزا ودرشت گویی میگشاید...
تو دنیایت راآنقدر بزرگ کن که صبرو سکوتت رفیق لحظه های او باشد...
اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که شبها وقتی به خانه برمیگرد کوله باری از گله مندی و خستگیش سهم تو میشود...
تودنیایت راآنقدر بزرگ کن که آرامش ولبخند سهم اوباشد...
اگر دنیای همسرت آنقدر کوچک است که باقضاوت های نابجا دلت رامیشکند...
تودنیایت راآنقدر بزرگ کن که گذشت وبخشش تو برایش راهی به سوی سعادت باز کند
زندگی راسخت نگیر دوست داشتن آنقدرسخت نیست که زیربارش شانه خالی کنی...
اوکه نباشد هیچ مرافعه و کشمکشی هم نیست!اماخانه چنان خالی میشود ودلت چنان رنگ تنهایی میگیرد...
دوست داشتن سخت نیست اگر تعهد ومهربانی را یاد بگیریم...
نظرات more / بازدیدها 4909 more
ارسال دیدگاه برای این مطلب
سوال:
حاصل جواب دو به علاوه چهار چند می شود؟
پاسخ:*
sarkheil

امیرحسین سرخیل

Web designer, developer

غمگینی آدم هایی که دوستشان دارم غمگینم می کند گاهی دلم می خواهد با انگشتم گوشه لب شان را بالا ببرم شاید خنده یادشان بیاید اینکه کاری از دستم بر نمی آید, اينکه گاهي خودم موجب رنجششان ميشوم... اینکه زورم به دنیا نمی رسد تلخ است
خیلی تلخ…
آخرین مطالب
پربازدیدها
درهم
تگ ها
پنج شنبه , 14 آبان 1394 - 23:34
دوشنبه , 25 خرداد 1394 - 23:30
پنج شنبه , 7 اسفند 1393 - 20:17
جمعه , 10 بهمن 1393 - 14:41
پنج شنبه , 21 آبان 1394 - 14:14
جمعه , 21 آذر 1393 - 16:21
پنج شنبه , 20 فروردین 1394 - 18:50
سه شنبه , 30 دی 1393 - 21:04
پنج شنبه , 20 فروردین 1394 - 18:50
شنبه , 17 مرداد 1394 - 12:15
شنبه , 10 آبان 1393 - 19:50
پنج شنبه , 6 آذر 1393 - 23:24
پنج شنبه , 7 اسفند 1393 - 20:17
دوشنبه , 1 دی 1393 - 22:27
پنج شنبه , 6 آذر 1393 - 21:48
جمعه , 30 آبان 1393 - 00:08